نمونه سوال شیمی و..::PowerPoint::..

نمونه سؤال های شیمی 1 (118 سوال) Size: 182 KB Format: DOC

(تهیه شده در گروه آموزشی شیمی استان آذربایجان شرقی)

وهمچنین:

یک ..::PowerPoint::..درباره ی مهندسی شیمی

:::::::.......دانلود فایل.......:::::::

(تهيه شده توسط ...


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:20 موضوع | لینک ثابت


معرفي كتاب مرتبط شيمي

مفاهیم شیمی را در آزمایشگاه مجازی شیمی بیاموزید.

کتاب "مبانی نظری و عملی شیمی بر پایه نرم افزار" کتابی است که آموزش مبانی شیمی پایه را با استفاده از دو نرم افزار آزمایشگاه مجازی شیمی ارائه می نماید. این دو نرم افزار از قابلیتهای فرآورانی برخوردار بوده و راهگشای بسیار خوبی برای جایگزینی آزمایشگاه واقعی شیمی در دوره متوسطه می باشد. در این کتاب سعی بر آن شده که با ارائه آزمایشهای پایه ای و انجام آن توسط دانش آموز مفاهیم شیمی به صورت غیر مستقیم آموزش داده شود.
از جمله مطالب شیمی پایه که در این کتاب آموزش داده می شوند عبارتند از :
1- آشنایی با ابزار آزمایشگاهی و نکات مربوط به آنها
2- آشنایی با خواص پریودیک عناصر جدول تناوبی از جمله رسانایی ، نقطه ی ذوب ، حلالیت و تغییر فازها
3- آشنایی با واکنشهای شیمیایی و روابط استوکیومتری بین آنها و همچنین پارامترهای موثر بر واکنشهای شیمیایی
4- آشنایی با سرعت واکنشهای شیمیایی ، بازده واکنشها
5- آشنایی با انرژی های حاصل از واکنشهای شیمیایی
6- آشنایی با محلولها ، محاسبات ساخت محلولها و پارامترهای موثر بر حلالیت
7- آشنایی با روشهای مختلف جداسازی از جمله تقطیر و استخراج جامد از مایع
8- آشنایی کامل با اسیدها و بازهاو روابط حاکم بین آنها
9- آشنایی با انواع تیتراسیونهای رنگ سنجی و پتانسیومتری
10- آشنایی با اصول الکتروشیمی و انواع الکترولیز ، آبکاری و باتریها
11- آشنایی با تستهای شناخت مواد از جمله شناسایی کربناتها ، گازها ، هالیدها یونهای فلزی و ...

12- آشنایی با روابط موجود بین گازها و محاسبه قانون گازهای ایده آل

بقيه ى در ادامه مطلب ......ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:18 موضوع | لینک ثابت


طنز هیدروژنی

هيدروژن با اين كه وجوه مشتركي با بعضي از گروه ها داشت نتوانست در هيچ يك از گروه‌هاي جدولي تناوبي اجازه‌ي اقامت كسب كند. ابتدا به سراغ قليايي‌ها رفت و با آن‌ها اظهار قوميّت كرد. قليايي‌ها چون او را مانند خود پوشيده در اوربيتال ديدند و به خصوص شنيده بودند گاه او را با عنوان كاتيون نام مي‌برند وي را در گروه خود پذيرفتند. حتي ليتيم اتاق فوقاني را به او اختصاص داد. امّا بعد حركاتي از هيدروژن سر زد كه باعث گفتگوها و ايجاد شك و ترديدها گرديد.


ليتيم به سديم گفت او گاه براي برقراري پيوندها با ما اظهار تمايل مي‌كند. كِي اين رسم بين ما بود؟
سديم: شنيده‌ام H كاملاً عريان است و هيچ پوششي از الكترون ندارد. واقعاً بي‌شرمي نيست؟
ليتيم: اگر الكترون هم پيدا كند. گاز مي‌شود, فرار مي‌كند. او بندبشو نيست. ما عنصر گازي نداشتيم؟
سديم: اگر H در فعاليت‌هاي الكتروليتي مانند ما به كاتد مي‌رود يك نيرنگ است. شنيده‌ايم گاه در چهره‌ي هيدريد H و به طور مذاب به آند مي‌رود.
ليتيم: پيوند ما با عناصر ديگر از جمله هالوژن‌ها يوني است. كووالانسي نيست. امّا او پيوند كووالانسي برقرار مي‌كند.
سديم: بلي ما در خانواده‌ي خود عنصري اين گونه دورو نداريم. او گاه كاتيون و گاه آنيون مي‌شود.
ليتيم: فعاليت ما در حالت فلزي زبانزد خاص و عام است. برّاق و رساناي الكتريسيته هم هستيم او چه شباهتي به ما دارد؟
سديم: درست است او از تبار ما نيست. ما كِي آنيون شده‌ايم؟ بايد عذرش را خواست.
هيدروژن سراغ خانواده‌ي هالوژن‌ها مي‌رود و خود را منسوب به آن‌ها معرفي مي‌كند و مي‌گويد: من مانند فلوئوروكلر گازي شكل هستم. حتي با همة كوچكي و سبكي حجمي برابر آن‌ها اشتغال مي‌كنم (4/22 ليتر), شما بيشترين تمايل وصلت را با قليايي‌ها داريد. من هم بي‌ميل نيستم. من به صورت ملكولي مانند شما دو اتمي هستم.
آن‌ها او را پذيرفتند, امّا زماني بعد احساس مي‌كنند اين يك وجبي آن‌ها را فريب داده است, چرا كه او كاهنده است و آن‌ها اكسنده. او چه ربطي به آن‌ها دارد. عذرش را مي‌خواهند.
هيدروژن سراغ خانواده‌ي كربن مي‌رود و اظهار هم‌بستگي مي‌كند و مي‌افزايد لايه‌ي ظرفيت من مانند لايه‌ي ظرفيت شما نيمه‌پر است. ما الكترونگاتيويته مشابه داريم و به جاي پيوند يوني پيوند كووالانسي برقرار مي‌كنيم. اما الماس و سيليسيم با آن وقار و داشتن شبكه وسيع كووالانسي از ابتدا نسبتي بين خود و آن جزء ناچيز نديدند و بي‌اعتنا طردش كردند. بلي هيدروژن از آن به بعد گوشه‌ي تنهايي برگزيد و دانست كسي كه چند چهره دارد تنها مي‌ماند.
منبع: گاهنامه اكسير

از شیمی هم می توان اخلاق خوب را فرا گرفت.

- اگر اصالت الماس ودوده یکی است بهتر است الماس باشیم .

- فلوئور فعال میتواند آرگن تنبل را هم به فعالیت وادارد.

- فلوئور با همه علاقه ای که به الکترون دارد گاه ایجاب می کند به بور الکترون بدهد.

- هیدروژن حاضر است تنها الکترونش را هم ببخشد ، اما کلر با 17 الکترون باز احساس کمبود می کند.

- فلزهای یک خانواده هر چه بزرگتر و باوقارتر ، گذشت الکترونشان بیشتر است .

- تشکیل پیوند در اتم ها همیشه با شور و حرارت همراه است .

- چون اکسیژن مباش که هر چیز را به دود و خاکستر تبد یل کنی .

- آب عجب صبری دارد دیر جوش می آید وبا تحمل فشار دیرتر .

- عناصر به تشکیل پیوند بیش از جدایی تمایل دارند .

- عشق به خدا را از عشق سدیم به آب بیاموز که در وجود معشوق محو می شود .

- عمر ما چون سوختن آلکانها راهی بی بازگشت است .

- مرحله ی کمال برای سدیم گذشت کردن از الکترون است .

- برم آزمند و بدبو هر چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد با آن همه الکترون باز چشم به الکترون سدیم دوخته است .

- وقتی اتم ها زندگی مشترک را آغاز کنند ذهنیت فردی را فراموش کرده ، به موقعیت جمع می اند یشند .

- کمتر از زباله نباشیم که از او هم کاری ساخته است .

- هیدروکربنها بر خلاف ما هر چه بزرگتر شوند جاذبه ی بیشتری از خود نشان می د هند .

برگرفته شده از مجله گهر بهار 1385- شماره 23


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:14 موضوع | لینک ثابت


شیمی1 وضرب المثلهای آن.

 آب از سرچشمه گل آلود است

هرگاه سوسپانسيون آب گل آلود در سرچشمه رودخانه تهيه شود به طوري که تا آن پايين دست ها همچنان سوسپانسيون باقي بماند و گل  و لا ي فرصت ته نشين شدن و جدا شدن از آب را نداشته باشد اين ضرب المثل را بکار مي برند.


 آب در دلش تکان نمي خورد

 کنايه از يخ است که مولکول هاي آب در شبکه آن در جاهاي ثابتي قرار دارند و امکان انجام حرکت انتقالي براي آنها وجود ندارد .

 
آبي از او گرم نمي شود

مقصود واکنش گرما دهي است که در گرماسنج بمبي انجام مي شود و گرماي توليد شده واکنش آنقدر اندک است که توان گرم کردن آب درون گرماسنج را هم ندارد.


آب نمي بيند اما شناگر ماهري است

 منظور فلزهاي قليايي است که زير نفت نگهداري مي شوند و آنچنان فعاليت شيميايي بالا يي دارند که وقتي وارد آب مي شوند با سرعت زيادي بر سطح آب مي چرخند و به شدت با آن واکنش مي دهند.


آب به آب شدن

انتقال يون هيدروژن از يک مولکول آب به مولکول آب ديگر و تشکيل يون هيدرونيوم و يون هيدروکسيد که براساس نظريه برونست - لوري يک واکنش اسيد - باز محسوب مي شود.


 آبشان از يک جوي نمي رود

لا بد حجم آب آنها روي هم آنقدر زياد است که در يک جوي جا نمي گيرد والا  دليلي ندارد آبشان از يک جوي نرود.


 آب که از سر رفت چه يک وجب چه صد وجب

 اين ضرب المثل شاید مربوط به آن زماني است که انسان هنوز نمي دانست هرچه جسم در عمق بيشتري از مايع باشد فشار بيشتري را تحمل خواهد کرد والا  کيست که نداند فشار ناشي از يک وجب آب صد برابر فشار صدوجب آب مي باشد.


 آب پاکي روي دست کسي ريختن

اضافه کردن آب خالص روي آزمايشي که در حال انجام شدن است  يا استفاده از آب مقطر براي تهيه محلولي باغلظت معين.


آبي از دستش نمي چکد

 يا دستش خشک است يا آب در دستش يخ زده است يا ظرف آبش سوراخ نيست والا  اين ادعا به شدت تکذيب مي شود.


 آب در هاون کوبيدن

 روشي براي شکستن مولکول هاي آب و جدا کردن اتم هاي هيدروژن و اکسيژن از يکديگر. در آن دوراني که هنوز اديسون برق را کشف نکرده بود و بشر هنوز نمي توانست از روش برقکافت  براي تجزيه آب استفاده کند از اين روش استفاده مي شد.


 آب زير کاه

اين ديگر از آن حرفهاست که بايد قاه قاه به آن خنديد اگر چگالي آب از کاه بيشتر است پس آب به جز قرار گرفتن زير کاه چاره اي ديگر ندارد بالا ي کاه که نمي شود قرار بگيرد. کسي که اين را گفته يا چگالي را نمي شناخته يا از مقايسه چگالي آب و کاه عاجز بوده است.


 آب زير پوستش رفته

کنايه از نمک هاي آب پوشيده است که داراي چند مولکول آب تبلور در ساختار خود مي باشند و تا زماني که گرما به سراغشان نيايد اين آب را زير پوستشان نگه مي دارند.

 
آب شدن و در زمين فرو رفتن

اين ضرب المثل علا وه بر شيمي کمي تا قسمتي زمين شناسي را هم در بر مي گيرد و منظورش بيشتر ذوب شدن برف ها و يخچال ها و فرو رفتن در اعماق زمين و تشکيل سفره هاي آب زيرزميني مي باشد.


 آب و تاب دادن

 اضافه کردن آب خالص به محلول داخل بالون پيمانه اي و سپس تکان دادن و تاب دادن محلول به منظور همگن سازي آن را بيان مي کند.


 آب از آسياب افتادن

در رفتن برخي مولکول هاي آب از واکنش تجزيه آب به وسيله عمل برقکافت يا غلتيدن  و سرسره بازي مولکول هاي آب در آسياب هاي قديمي را نيز مي گويند.


 آب در کوزه و ما تشنه لبان مي گرديم

 همان عنوان فصل اول کتاب شيمي سال اول دبيرستان يعني «آب مايعي کمياب در عين فراواني» است که با گذشت زمان به صورت اين ضرب المثل درآمده است. در اينجا کره زمين به کوزه اي تشبيه شده است که آب دارد اما ساکنانش تشنه آب مناسب و قابل آشاميدن هستند.


آب که يک جا بماند مي گندد

 هرگاه آب براي مدتي نسبتا زياد در جايي ثابت باقي بماند بر اثر رشد جلبک ها رنگ و بو و مزه آن تغيير مي کند و براي جلوگيري از گنديدن آب اضافه کردن کات کبود توصيه مي شود.


 آب که سربالا  مي رود قورباغه ابوعطا مي خواند

 راستش را بخواهيد هرچه گشتيم نتوانستيم براي اين يکي خاصيت شيميايي پيدا کنيم اما اگر کسي بخواهد دستگاه ابوعطا را با اجراي قورباغه بشنود شرطش اين است که آب را وادار کند سربالا يي برود تا با آهنگ آن قورباغه  شروع به خواندن کند عجب شرطي براي خواندن گذاشته اين قورباغه! لا بد مي دانسته نيروي جاذبه زمين اجازه نمي دهد آب سربالا يي برود که اين شرط را گذاشته  است. حکايت مي کنند که ماهي از قورباغه خواسته يک دهن برايش بخواند و قورباغه هم براي اينکه از شر او خلا ص شود و او را دنبال نخود سياه بفرستد اين شرط را برايش گذاشته است والا  قورباغه کجاو اجرا در دستگاه ابوعطا کجا؟


 آب در گوش کسي کردن

 گفتن ويژگي هاي شيميايي و فيزيکي آب بيخ گوش کسي که حوصله شنيدن آنها را داشته باشد  يا وارد کردن آب در بالون با لوله جانبي منتهي بايستي از طريق همان لوله جانبي باشد تا آب در گوش کردن محسوب بشود.


 آب خوش از گلويش پايين نمي رود

کنايه از قيف شيشه اي است که هنگام انجام عمل صاف کردن آب به راحتي از آن پايين نمي آيد و شايد هم منظور قطره چکان باشد که آب قطره قطره و به سختي از آن خارج مي شود.


 آب از آب تکان نمي خورد

خب نبايد هم بخورد مگر پيوند هيدروژني اجازه مي دهد مولکول آب از مولکول ديگر جدا شود و براي مدتي هرچند کوتاه گشت و گذاري در اطراف و اکنافش داشته  باشد.


 آب به غربال پيمودن

 شايد مربوط به زماني است که از وسايل درجه بندي شده آزمايشگاهي امروزي نظير استوانه مدرج و بشر و اينجور چيزها خبري نبوده است يا لا بد کسي از قيف بوخنر براي برداشتن آب استفاده کرده است و شايد هم کسي خواسته غربالش را امتحان کند تا از سالم بودنش مطمئن شود.


 آب چيزي را کشيدن

 خارج کردن آب تبلور نمک آب پوشيده با گرم کردن آن يا خشک کردن رسوب به وسيله قيف بوخنر و ارلن تخليه را گويند.


 آب را گل آلود کردن و ماهي گرفتن

 تهيه سوسپانسيون آب گل آلود به منظور کاهش ديد ماهي و راحت به دام انداختن آن.

 
آب توي چيزي کردن

رقيق کردن محلول هاي غليظ با اضافه کردن آب مقطر و کاهش غلظت آن يا به حجم رساندن محلول درون بالن پيمانه اي.


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:13 موضوع | لینک ثابت


جدول تناوبی شیمی1

برای مشاهده  عکس بر روی لینک زیر کلیک  کنید.

تصویر جدول مندلیف

جدول تناوبی عناصر شیمیایی نمایشی از عناصر شیمیایی است که براساس ساختار الکترونی مرتب شده است، بطوریکه بسیاری از خواص شیمیایی بصورت منظم در طول جدول تغییر نماید. جدول اولیه بدون اطلاع از ساختار داخلی اتمها ساخته شد: اگر عناصر را بر حسب جرم اتمی آنها مرتب نمائیم، و آنگاه نمودار خواص معین دیگر آنها را بر حسب جرم اتمی رسم نمائیم، میتوان نوسان یا تناوب این خواص را بصورت تابعی از جرم اتمی مشاهده نمود. اولین کسی که توانست این نظم را مشاهده نماید، یک شیمیدان آلمانی به نام Johann Wolfgang D?einer بود. او متوجه تعدادی تثلیث از عناصر مشابه شد:
نمونه تثلیث ها
عنصر جرم اتمی چگالی ------ عنصر جرم اتمی چگالی
Cl 35.5 1.56 g/L ------ Ca 40.1 1.55 g/cm3
Br 79.9 3.12 g/L ------ Sr 87.6 2.6 g/cm3
I 126.9 4.95 g/L ------ Ba 137 3.5 g/cm3


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:12 موضوع | لینک ثابت


کامپوزیت ها یا چند سازه های مصنوعی

ز اولین کامپوزیت‌ها یا همان چندسازه‌های ساخت بشر می‌توان به کاه گل اشاره کرد. قایق‌هایی که سرخ‌پوست‌ها با قیر و بامبو می‌ساختند و تنورهایی که از گل ، پودر شیشه و پشم بز ساخته می‌شدند و در نواحی مختلف کشورمان یافت شده است، از کامپوزیت‌های نخستین هستند. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی ، راکتورسازی ، الکترونیکی و غیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتی از آن نیازها ، می‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها یا کامپوزیت‌ها برآورده گردد. چندسازه‌ها به موادی گفته می‌شود که از مخلوطی از دو یا چند عنصر ساخته شده باشند.
در حالیکه در چندسازه‌ها ، نه فقط خواص هر یک از اجزاء آن برجا باقی می‌ماند، بلکه در نتیجه پیوستن آنها با یکدیگر ، خواص جدیدتر و بهتر هم بدست می‌آید.


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:9 موضوع | لینک ثابت


خواص غیر عادی آب

      نگاه کلی                 

ادامه حیات در موجودات وابسته به آب است که فراوانترین ماده در بافتهای گیاهی و حیوانی و دنیای اطراف ما می‌باشد. بیش از 80 درصد سطح زمین را آب پوشانده است که به صورت آب نسبتا خالص در رودخانه و دریاچه‌ها و محلول رقیق نمک در اقیانوسها و به صورت جامد تقریبا خالص در دشتهای برف و رودخانه‌های یخی و پهنه‌های یخی قطبی وجود دارد. خواص غیر عادی آب اثر عمیقی بر ماهیت محیط زیست دارد.

بالا بودن گرمای ویژه آب از تغییرات زیاد دمای سطح زمین....


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:8 موضوع | لینک ثابت


تهیه ی آشکارساز اوزون تروپوسفری

شما می توانید با روشی ساده یک نوار آشکار ساز اوزون را در آزمایشگاه مدرسه تان بسازید . واز آن در منزل ، محوطه مدرسه یا در میدان اصلی و پرجمعیت شهرتان برای تشخیص اوزون تروپوسفری و میزان آلودگی  هوا استفاده کنید. به این منظور به موادزیر نیاز دارید:

- پودر نشاسته ذرت

- کاغذ صافی ( صافی قهوه انتخاب مناسبی است)

- محلول پتاسیم یدید

 دستور کار :

 - ابتدا با استفاده از آب ، نشاسته و پتاسیم یدید یک چسب بسازید . آنگاه آن را بر روی نوار های آماده شده کاغذ صافی بمالید . سپس برای مدت 8 ساعت  نوار ها را در معرض هوا قرار دهید . اوزون موجود در هوا با پتاسیم یدید واکنش می دهد و بسته به اینکه غلظت اوزون در هوا کم یا زیاد یا ناچیز باشد رنگهای متفاوتی را بر روی نوار کاغذی ایجاد می کند . در زیر گستره تغییر رنگ نوار آشکار ساز را با تغییر غلظت اوزون مشاهده می کنید.(شکل 5) بااستفاده از این گستره غلظت اوزون موجود در هوا تا حدودی دقیق مشخص می شود.

  

 

 بااستفاده از راهنمای مقیاس زیر نتیجه آزمایش خود را پیدا کنید.

رنگ غلظت اوزون تروپوسفری
بی رنگ یا کم رنگ 0تا3
بنفش کم رنگ 4تا 6
بنفش پررنگ یا آبی 7تا 10


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:6 موضوع | لینک ثابت


اتیلن

اتیلن ، ساده ترین هیدروکربن غیر اشباع بوده و اولین عضو از گروه آلکنها می‌باشد. فرمول شیمیایی آن C2H4 بوده ، بین دو اتم کربن پیوند دوگانه وجود دارد. به دلیل وجود این پیوند دوگانه ، اتیلن ایزومر صورت‌بندی ندارد، یعنی دو نیمه مولکول نمی‌توانند با چرخش حول پیوند دوگانه ، صورت‌بندی خود را تغییر دهند.

تصویر


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:5 موضوع | لینک ثابت


سختی آب

سختی آب

خواص فيزيكي و شيميائي آب مانند شفافيت ، رنگ ، بو ، دما ، ‌نمك هاي محلول درآن ، سختي خواص كاهشي و PH ، كيفيت آب را بيان مي كند .  دراين ميان نمك هاي محلول در آب يكي از مهمترين عوامل است .  تمام نمك هايي كه در آب محلول اند نشان دهنده ناخالصي هاي آب معدني اند . بر حسب آنکه آب در موقع نفوذ در زمین از قشرهای آهکی و منیزیمی و گچی گذشته و یا نگذشته باشد سختی آب کم یا زیاد می‌شود. آبهای نواحی آهکی سختی زیادتری تا آبهای نواحی گرانیتی و یا شنی دارند. سختی آب در عرض سال هم ممکن است تغییر نماید. معمولاً سختی آبها در فصل باران کم و در فصل خشکی زیاد می‌شود. و بعضی مواقع هم در فصول پر باران و مرطوب مثل غار ها ایجاد شود.
آب سخت آبی است که حاوی نمك‌هاي معدني از قبيل ترکیبات کربنات‌های هیدروژنی ٬ کلسیم ٬ منیزیم و ... است.
سختی آب بر دو نوع است : دایمی و موقت


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:4 موضوع | لینک ثابت


در آینده به کجا پناه می برید؟(مریخ یا ناهید)

ناهید (همچنین زهُره) به ترتیب فاصله از خورشید، دومین سیاره منظومه خورشیدی است و میان زمین و تیر قرار دارد. این سیاره نزدیک‌ترین سیاره به زمین می‌باشد و بعد از ماه، درخشان‌ترین جرم آسمانی طبیعی است که به هنگام شب از زمین رویت می‌شود و داغ‌ترین سیاره در منظومهٔ خورشیدی است. ناهید جوی ضخیم و غلیظ دارد که دیدن سطح آن را از طریق رصد دشوار می‌کند.

سیاره ناهید، فاقد ماه است و از بسیاری جهات چون اندازه، جرم، جاذبه و ترکیبات ساختاری، به زمین شباهت دارد و به همین دلیل به آن لقب خواهر زمین را داده‌اند. این سیاره را جزء سیاره‌های زمین‌وار و متراکم طبقه بندی کرده‌اند که دارای آتشفشانهای فعال، «ناهیدلرزه» و کوهواره‌است. ناهید در مداری تقریباً دایره‌وار به فاصله میانگین ۱۰۸ میلیون کیلومتر از خورشید، به دور آن می‌گردد و کمترین فاصله آن با زمین ۴۲ میلیون کیلومتر است.

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:0 موضوع | لینک ثابت


انیمیشن های شیمي1

توجه:برای نمایش انیمیشن ها باید برنامه Flash player بر روی کامپیوتر شما نصب باشد.

انحلال سدیم کلرید در آب

قانون شارل

قانون بویل

تغییر دما و جنبش ذرات ماده


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 19:59 موضوع | لینک ثابت


انیمیشن های شیمی2


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 19:58 موضوع | لینک ثابت


انیمیشن های شیمی پیش دانشگاهی (قسمت اول)


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 19:57 موضوع | لینک ثابت


انیمیشن های شیمی پیش دانشگاهی(قسمت دوم)

انحلال تیغه آهن در محلول اسیدی

 نمایش تفکیک یونی اسید قوی و ضعیف

نمایش چگونگی عملکرد بافر در مقابل افزایش اسید یا باز

تجزیه حجمی پراکسید ئیدروژن ( تاثیر کاتالیز گز بر سر عت واکنش )

 سلول گالوانی ( ولتایی )

الکترولیز ( برقکافت )

سنجش حجمی اسید و باز ( تیتراسیون )

دستگاه PH متر ( PH سنج )

تیغه مس در محلول یون هیدروژن


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 19:57 موضوع | لینک ثابت


انیمیشن های شیمی3


 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 19:14 موضوع | لینک ثابت


خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی

یکی از مهمترین راههای قطع وابستگی غیر ضروری ، شناخت مشکلات و موانع و راههای تقلیل اثرات سوء آنها می‌باشد. به همین قیاس ، در صنعت و بخصوص صنایع کشور ما ، برای جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و انسانی که یکی از پیامدهای آن ، تقویت هر چه بیشتر بندهای وابستگی می‌باشد، لازم است تا نقاط ضعف صنعت را بخوبی بشناسیم و در آن راستا ، به تقویت هر چه بیشتر توان علمی خود بپردازیم.

خوردگی یکی از موارد معدودی است که اثر خود را نه تنها در مراحل طراحی ، ساخت و تولید و بهره برداری نمایان می‌سازد، بلکه مبالغ عظیمی را نیز در مرحله حفاظت و نگهداری به خود اختصاص می‌دهد.

مطالب تکمیلی در ادامه مطلب

منبع:www.shimi-falavarjan.blogfa.com


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط mahdi در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 19:7 موضوع | لینک ثابت